Den digitala resan accelererar

NYA ÖVERLEVNADSSTRATEGIER
FÖR FRAMGÅNGSRIK DIGITALISERING

Ett digitalt paradigmskifte pågår. På Techxperience Day får du de senaste framgångsfaktorerna för – hur du skapar värde ur data; samverkan i digitala ekosystem och hur du ytterligare stärker arbetet med cybersäkerhet. Välkommen till en dag om framtidens digitala industri­företag. En dag full av insikter, demonstrationer och nätverkande inom digitaliseringsområdet. Vi ses den 15 oktober på en av industrihistoriens minst besökta platser. Långt under Stockholm.

Anders Ynnerman: ”Visual Intelligence”

Under de senaste åren har artificiell intelligens (AI) gjort enorma framsteg genom utveckling och användning av metoder för maskinlärning. Tillämpningar finns nu i snabbt ökande grad inom samhällets alla områden. Det står emellertid klart att i många fall måste AI-systemen, av många olika anledningar, samspela med människor. Visuella representationer och visuell kommunikation spelar då en fundamental roll i att skapa intuitiva och informationsrika gränssnitt mellan dator och människa. Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, belyser behovet av människan i loopen, teknologier och visar exempel på den senaste forskningen inom visualisering och AI.

Amy Loutfi: ”Towards the AI summer in fall”

What are the current trends in AI that are rapidly changing its uptake? Amy Loutfi, Head of the Center for Applied Autonomous Sensor Systems, Örebro University gives an overview of the latest and state of the art in AI, and outlines the current challenges for academia to help industry in using the technology (and vice versa). Föredrag på engelska.

Pernilla Rönn: ”Cybersäkerhet i det digitaliserade energilandskapet”

Vi befinner oss i ett kritiskt vägskäl. Ökad motståndskraft och resiliens mot cyberattacker är av största vikt för att bevara Sveriges position som ledande högteknologisk aktör. En ökad digitalisering i energilandskapet, såsom smarta mätare, skapar nya möjligheter genom effektivare och mer miljövänlig energiproduktion. Samtidigt som dessa teknologier förändrar samhället i positiv riktning skapar utvecklingen nya risker, hot och utmaningar. Patrik Nilsson, CEO på Kamstrup, och Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech presenterar närmare de utmaningar och hot vi står inför men framför allt de oändliga möjligheter som det digitaliserade energilandskapet skapar.

Mats Rönnbo: ”Connected community – an ecosystem solution”

Digitaliseringen av samhället ställer helt nya krav på genomförandet av moderna städer. Det behövs nya samarbetsformer och nya plattformar som knyter ihop alla faser i livscykeln. Mats Rönnbo, Utvecklingsdirektör på Skanska, delar med sig av sina insikter om hur vi förbättrar levnadsmiljön för och dialog med medborgarna, bland annat genom att effektivisera och automatisera de olika faserna.

Daniel Gillblad: ”AI: Utmaningar, vägen framåt och arbetssätt”

Artificiell Intelligens och Machine Learning har gjort enorma framsteg under det senaste decenniet och AI-tekniker används redan brett inom industri och samhälle. Förväntningarna är höga, ofta så höga att dagens teknik inte kan uppfylla dem. Daniel kommer att diskutera modern AI och Machine Learning, vad som är möjligt, vilka problem som kvarstår att lösa och vad det betyder för arbetssätt och organisation.

Välkommen!

 

DATUM            Tisdagen den 15 oktober 2019

TID                    09.00-15.45 (Registrering/kaffe 08.30)

PLATS              KTH R1, Malvinas väg 9, Stockholm (59.3499320°, 18.0675020°)

ANMÄLAN      Anmäl dig på fliken Anmälan